Kommittéer

Huddinge Tennisklubb (HTK) är en ideell förening som är till för sina medlemmar. Samtidigt är medlemmarna föreningen. HTK har anställd personal som sköter den dagliga verksamheten men är beroende av att medlemmar hjälper till. Hela styrelsen är ideell och oavlönad. Beroende på behovet har vi haft olika kommittéer som stöttat styrelsen. Vi har nu sex kommittéer: Damkommittén, Juniorkommittén, Trivselkommittén, Marknadskommittén, Fastighetskommittén och Tävlingskommittén.

Mer information om de olika kommittéerna får ni om ni klickar på respektive kommitté i undermenyn, under “Om oss“.

Om ni känner att ni vill engagera er i någon kommitté kan man ta kontakt med sammankallande för den kommittén och anmäla sitt intresse. Utöver att direkt vara engagerad i en kommitté kan man alltid bidra med andra insatser, kanske baka något fikabröd som vi kan ha till försäljning vid tävlingar, ställa upp en halvdag under en tävling som extrahjälp i cafét mm.