Tävlingskommittén

Sammankallande: Jimmy Säll

Övriga deltagare: 

  • Richard Lundqvist Persson
  • Karin Andersson

Uppdrag

Kommittén har i uppdrag att arrangera klubbens interna tävlingar, stödja personalen vid externa tävlingar, samordna klubbens seriespel samt arbeta för ett ökat matchspelande hos klubbens medlemmar i form av olika arrangemang och aktiviteter.

Fokusområden för Tävlingskommittén:

  • Arrangera Klubbmästerskap (inomhus och utomhus). 
  • Vara till stöd för personalen vid arrangemang av sanktionerade tävlingar, genom samling av ideella krafter för bemanna caféet och anmälningsbordet.
  • Arrangera gruppspel för klubbens medlemmar.
  • Samordna klubbens seriespel 
  • Främja tävlingsspel, genom att arrangera aktiviteter där medlemmar bjuds in för att öva på att spela match. 
  • I samarbete med tränarna säkerställa att fler funktionärer utbildas.
  • Arrangera andra tävlingar för klubbens medlemmar, tex juldubbeln.