Juniorkommitté

Sammankallande: Richard Lundqvist Persson

Övriga deltagare: 

 • Olof Johansson
 • Fredrik Lindskog
 • Niklas Bodin
 • Sara Håkansson
 • Sandra Perslund
 • Daniel Grohman
 • Richard Sjöqvist / Daniel Hendrikse, tränare

Syftet med Juniorkommittén:

 • Höja engagemanget och stärka klubbkänslan, genom fler sociala aktiviteter för klubbens juniorer
 • Skapa bättre förutsättningar för klubbens juniorer att börja tävla.
 • Allmänt bollplank och support till tränarna i frågor kopplat till klubbens juniorer och träningsverksamhet
 • Tillsammans med tränarna sätta en årskalender avseende tävlingar (KM, Huddinge open/outdoor mm), träningsläger, samt övriga sociala klubbaktiviteter för våra juniorer.
 • Sätta kriterier för och tillsammans med tränarna utse årets junior