Trivselkommitté

Sammankallande: Sandra Perslund

Övriga deltagare: 

  • Johanna Swärd
  • Bea Zeratkaar
  • Mia Michanek
  • Sara Håkansson
  • Malin Eriksson

Trivselkommittén har i uppdrag att arbeta för ökad trivsel och klubbkänsla för samtliga medlemmar genom t ex klubbarrangemang och allmän trivsel i hallen.