Fastighetskommitté

Sammankallande: Richard Lundqvist Persson

Övriga deltagare: 

  • Richard Sjöqvist (Sportchef)
  • Jimmy Säll

Uppdrag

Fastighetskommittén har i uppdrag att samordna och utveckla anläggningen i enlighet med utvecklings- och underhållsplanen som fastställs årligen. Till stöd i arbetet med planen har kommittén ett nära samarbete med bangruppen som sköter utebanorna.

Fastighetskommittén ska även på uppdrag av styrelsen vara kontaktyta gentemot fastighetsägaren och andra intressenter.