Ekonomi Huddinge Tennisklubb

Vi vill med detta inlägg ge en övergripande situationsbeskrivning av det ekonomiska läget på Huddinge Tennisklubb (HTK) samt förklara varför vi nu gör en del förändringar när det gäller priser och bokningsregler.

HTK är en välskött förening och har under lång tid haft en stabil ekonomi, där klubben gått med ett nollresultat nästan årligen. Detta ändrades under pandemin till att gå väldigt bra, då tennis var en av få sporter man kunde ägna sig åt relativt säkert ur smittsynpunkt. På HTK har vi i princip inte höjt våra priser/avgifter under 2010-2021.

Under 2021 sade vår hyresvärd, Huddinge Samhällsfastigheter, upp vårt hyresavtal för omförhandling. De hade inte justerat hyran sedan 2008. Deras förslag på ny hyra var 1.700.000 kr, en höjning från 650.000 kr, med start från 2022. Vi försökte förhandla fram en lägre hyra men det var inte möjligt så det vi lyckades förhandla oss till var en stegvis ökning av hyran under en 6-årsperiod, där hyran toppar 2027. I samband med hyresförhandlingarna fick vi en förfrågan från Huddinge kommuns Kultur- och fritidsförvaltning om att husera Utsäljeskolans idrottsverksamhet i våra lokaler under en treårsperiod. Detta gav oss lite extra hyresintäkter mellan 2022-2024. Utsäljeskolan är planerad att flytta till sina nya lokaler hösten 2024 och då försvinner även denna extra hyresintäkter på 300.000 kr årligen. Sedan har vi som alla andra drabbats av den kraftiga inflationen som ökar våra löpande kostnader.

För att kompensera för dessa ökade kostnader gör vi huvudsakligen tre saker: 1) utforskar nya intäktsströmmar, 2) successivt höjer våra avgifter samt 3) ändrar lite på avbokningsreglerna.

  1. Beträffande nya intäktsströmmar så har det diskuterats och beslutats på de senaste årsmötena att vi ska bygga padelbanor och bygga om vårt bollrum till en fysmiljö/gym för att därmed öka våra intäkter. Vi ser även över möjligheten att hyra ut bana 4 under dagtid.
  2. På senare tid har vi börjat höja våra avgifter för banbokning, instruktionsverksamhet, aktiviteter mm. Allt för att sakta men säkert kompensera för de ökade kostnaderna vi har fått och kommer att få med den stegvis höjda hyran. HTK kommer fortfarande att ha priser som är konkurrenskraftiga jämfört med andra tennisklubbar
  3. HTK har bland de generösaste avbokningsreglerna i Stockholm. Detta medför att man kan avboka en bana med kort varsel och få pengarna tillbaka. Dessvärre drabbar det klubben ekonomiskt. Det medför bland annat att sent avbokade banor inte hyrs ut, pga att de flesta inte har möjlighet att planera med så kort varsel. Vi har också de mest generösa ombokningsreglerna för gruppspelen. Där drabbas vi av samma fenomen, dvs avbokade banor i sista minuten. Dessa är några av de regler vi kommer att se över och skärpa till framöver.

För att konkludera vill jag än en gång säga det att HTK har en fortsatt god ekonomi, men kostnaderna kommer att öka en hel del kommande år och vi gör dessa ändringar för att parera oss mot det. I slutänden är målet att även fortsatt ha ett nollresultat, gärna ett litet plus. Trots höjda priser är målsättningen att klubben ska ha priser som är rimliga för klubbens medlemmar och konkurrenskraftiga jämfört med andra tennisklubbar i regionen.

Jimmy Säll, Ordförande HTK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait